Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-7/21

"Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów zgazowania i pirolizy oraz badania aktywności katalizatorów w procesach termicznej konwersji paliw dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki - KC-zp.272-7/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 36,2 2021.02.23 18

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 222,2 2021.02.26 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 78,3 2021.02.23 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,4 2021.02.23 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,3 2021.02.23 8
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 22,1 2021.02.23 10
Wzór formularza oferty doc 29,0 2021.02.23 13
Wzór umowy - dostawy doc 28,3 2021.02.23 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,5 2021.02.23 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (8) xml 136,3 2021.02.23 8
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,2 2021.02.23 9

Pobierz wszystkie dokumenty