Szczegóły ogłoszenia

CRZP/14/2021/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,8 2021.02.22 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 99,5 2021.02.22 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 273,6 2021.02.22 11
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2021.02.22 12
3_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2021.02.22 12
4_Wykaz osób doc 38,5 2021.02.22 12
5_Wzór umowy DOC 95,0 2021.02.22 15
6_Szczegółowy opis zamówienia pdf 417,5 2021.02.22 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 600,3 2021.03.02 11

Pobierz wszystkie dokumenty