Szczegóły ogłoszenia

13/2021

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,7 2021.02.17 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 29,2 2021.02.19 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,0 2021.02.17 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.02.17 11
Formularz oferty xls 42,0 2021.02.17 13
Formularze cenowe xlsx 14,1 2021.02.17 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,3 2021.02.17 10
projekt umowy doc 1139,5 2021.02.17 21
Wykaz dostaw docx 17,9 2021.02.17 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 18,7 2021.02.19 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,9 2021.02.22 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,3 2021.03.02 2
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,0 2021.03.02 5

Pobierz wszystkie dokumenty