Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-11/21

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przystosowania pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,5 2021.02.16 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 48,9 2021.02.16 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opinia techniczna dotycząca możliwości i warunków technicznych zabudowy analizatora sorpcji gazów pdf 3019,9 2021.02.16 24
Opis przedmiotu zamówienia docx 31,3 2021.02.16 38
Opis przedmiotu zamówienia - załączniki graficzne pdf 157,6 2021.02.16 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2021.02.16 22
Projekt umowy doc 71,5 2021.02.16 24
Wzór oferty doc 53,5 2021.02.16 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia doc 19,2 2021.02.25 25
Informacja z otwarcia ofert docx 21,9 2021.02.25 12

Pobierz wszystkie dokumenty