Szczegóły ogłoszenia

NA/P/11/2021

"Serwisowo-okresowe przeglądy techniczne stoiska badawczego Seal Rig"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 66,1 2021.02.16 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,8 2021.02.16 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7z 642,3 2021.02.16 19
Zał nr 2 Wzór oferty na usługi docx 29,5 2021.02.16 13
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,3 2021.02.16 15
Zał nr 4 Wykaz usług docx 20,1 2021.02.16 15
Zał nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,4 2021.02.16 15
Zał nr 6 Wzór umowy na usługi doc 81,5 2021.02.16 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2021.03.02 1

Pobierz wszystkie dokumenty