Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-2-2021

"Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i higieny w Centrum Rehabilitacji i innych komórkach organizacyjnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania