Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-4-2021

"Aktualizacja systemu RIS/PACS Alteris wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa w celu umożliwienia prawidłowego prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i jej przesyłania do Regionalnego Repozytorium Danych Medycznych w okresie 60 miesięcy"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania