Szczegóły ogłoszenia

CRZP/8/2021/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00005395/01 pdf 76,9 2021.02.04 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00006474/01 pdf 34,7 2021.02.10 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 468,5 2021.02.04 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,5 2021.02.04 31
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,0 2021.02.04 33
3_Wykaz osób doc 39,0 2021.02.04 29
4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2021.02.04 29
6_Szczegółowy opis zamówienia zip 3369,3 2021.02.04 34
Wzór umowy - Zmiana SWZ 1 doc 95,5 2021.02.04 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 321,9 2021.02.10 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 342,0 2021.02.10 20
Wyjaśnienie treści SWZ 2 pdf 323,7 2021.02.11 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 593,6 2021.02.15 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 302,7 2021.02.10 22

Pobierz wszystkie dokumenty