Szczegóły ogłoszenia

IZW.271.1.1.2021

"Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska"

Gmina Bukowina Tatrzańska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 08d8c76b-ee22-2567-917e-140001d5868b pdf 92,9 2021.02.02 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ-sig pdf 895,4 2021.02.02 23
Zał. 1 - Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2021.02.02 21
Zał. 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków u docx 26,2 2021.02.02 23
Zał. 3 - Wykaz robót budowlanych docx 23,3 2021.02.02 18
Zał. 4 - Wykaz osób docx 21,1 2021.02.02 18
Zał. 5 -Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,0 2021.02.02 17
Zał. 6 - Wzór umowy na roboty budowlane docx 43,4 2021.02.02 21

Pobierz wszystkie dokumenty