Szczegóły ogłoszenia

NA/P/3/2021

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 99,9 2021.01.29 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,4 2021.01.29 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 77,7 2021.01.29 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,6 2021.01.29 57
Wykaz narzędzi docx 19,6 2021.01.29 48
Wykaz usług docx 20,2 2021.01.29 54
Wzór oferty docx 28,9 2021.01.29 53
Wzór umowy na usługi doc 64,0 2021.01.29 71

Pobierz wszystkie dokumenty