Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/98/2020

"Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,0 2020.12.31 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 266,0 2020.12.31 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2021-01-11_OdwołanieNexus-sig pdf 696,5 2021.01.12 32
informacja o wniesieniu odwołania docx 15,2 2021.01.12 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,8 2020.12.31 21
Załącznik 1 do OPZ - Opis_zalozen_projektu-telerehabilitacja pdf 1238,7 2020.12.31 31
Załącznik 10 - OPZ-23122020 docx 473,3 2020.12.31 47
Załącznik 11 - Wzór umowy doc 250,0 2020.12.31 26
Załącznik 2 do OPZ - Opis_integracji_TOPSOR-HIS_LPR pdf 242,3 2020.12.31 32
Załącznik 4 - Oswiadczenie_grupa_kapitalowa doc 33,5 2020.12.31 20
Załącznik 5 - oświadczenie prawom wyrok docx 45,0 2020.12.31 20
Załącznik 6 - oświadczenie środek zapobieg docx 45,3 2020.12.31 21
Załącznik 7 - oświadczenie podatki docx 48,8 2020.12.31 22
Załącznik 8 - wykaz usług docx 17,8 2020.12.31 25
Załącznik 9 - wykaz osób docx 48,3 2020.12.31 20

Pobierz wszystkie dokumenty