Szczegóły ogłoszenia

CRZP/110/2020/AZP

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 2020/S 255-640151 pdf 131,0 2020.12.31 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 373,9 2020.12.31 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 75,5 2020.12.31 72
2_Kalkulacja_ceny xlsx 16,4 2020.12.31 65
3_Jednolity europejski dokument zamówienia zip 85,9 2020.12.31 54
4_Oświadczenie_wykonawcy_o_opłatach_lokalnych doc 34,5 2020.12.31 52
5_Specyfikacja techniczna 7z 141,9 2020.12.31 212
6_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 25,0 2020.12.31 51
7_Wzór umowy docx 35,2 2020.12.31 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 562,6 2021.02.10 26

Pobierz wszystkie dokumenty