Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-730/20

"Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników AGH w zakresie języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-730/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 468,5 2020.12.30 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2021.01.12 6
Oferta cenowa doc 304,0 2020.12.30 26
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 286,0 2020.12.30 26
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 28,5 2020.12.30 27
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 28,1 2020.12.30 27
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,4 2020.12.30 26
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,5 2020.12.30 23
Wzór umowy - usługi 6a docx 266,6 2020.12.30 22
Wzór umowy - usługi 6b docx 269,6 2020.12.30 24
Wzór umowy - usługi 6c docx 270,3 2020.12.30 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2021.01.12 18
Odpowiedź_na_zapytania I doc 478,0 2021.01.04 20

Pobierz wszystkie dokumenty