Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-78-2020

"Zakup urządzenia UTM z licencjami zabezpieczającymi oraz zakup urządzenia UTM współpracującego w trybie HA z pierwszym urządzeniem"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania