Szczegóły ogłoszenia

OR.272.11.2020

" "Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej 1246O oraz częściowy remont nawierzchni w miejscowości Bernatów""

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,7 2020.12.30 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 77,4 2020.12.30 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D0 - mapka zasadnicza pdf 6033,4 2020.12.30 67
D1 - zagospodarowanie pdf 7306,6 2020.12.30 58
D10 pdf 528,1 2020.12.30 70
D11 pdf 535,4 2020.12.30 58
D12 pdf 526,3 2020.12.30 59
D13 pdf 678,3 2020.12.30 63
D14 pdf 477,6 2020.12.30 56
D15 pdf 576,7 2020.12.30 60
D2 - zagospodarowanie z wymiarami pdf 7267,1 2020.12.30 61
D3 pdf 527,8 2020.12.30 58
D4 pdf 530,2 2020.12.30 60
D5 pdf 525,9 2020.12.30 59
D6 pdf 524,1 2020.12.30 62
D7 pdf 522,1 2020.12.30 65
D8 pdf 524,7 2020.12.30 56
D9 pdf 527,6 2020.12.30 71
Opis Techniczny pdf 736,1 2020.12.30 84
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pdf 2281,9 2020.12.30 60
umowa pdf 199,0 2020.12.30 59
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 59,0 2020.12.30 58
zał. nr 2 - wykaz robot doc 33,5 2020.12.30 58
zał. nr 3 - wykaz osób doc 35,0 2020.12.30 72
zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy doc 52,0 2020.12.30 58
zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 46,0 2020.12.30 58
zał. nr 6 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2020.12.30 58
zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2020.12.30 65
zał. nr 8 - Przedmiar pdf 2176,3 2020.12.30 70
zał. nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami doc 29,5 2020.12.30 61

Pobierz wszystkie dokumenty