Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-744/20

"rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory głosowe - KC-zp.272-744/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,5 2020.12.30 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,9 2020.12.30 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 28,3 2020.12.30 14
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 49,0 2020.12.30 13
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 37,0 2020.12.30 13
Oświadczenie_podwykonawcy-1 docx 31,1 2020.12.30 14
Wykaz_osób doc 38,0 2020.12.30 13
Wzór umowy doc 200,5 2020.12.30 13
Wzór_formularza_oferty doc 62,5 2020.12.30 14
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 42,5 2020.12.30 17
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 37,0 2020.12.30 14

Pobierz wszystkie dokumenty