Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-79-2020

"Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego podstawowego i back-up"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania