Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-724/20

"Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pomieszczeń 101a, 101b i 101c w paw. U-2 AGH w Krakowie na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-724/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,7 2020.12.29 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,7 2020.12.29 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4. Szczegółowy-opis-zamawianych-mebli-pomieszczenie-101a_1 pdf 380,3 2020.12.29 71
5. Szczegółowy-opis-zamawianych-mebli-pomieszczenie-101b pdf 502,2 2020.12.29 54
6. Szczegółowy-opis-zamawianych-mebli-pomieszczenie-101c pdf 411,9 2020.12.29 48
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.12.29 21
espd-request xml 135,9 2020.12.29 23
JEDZ docx 72,1 2020.12.29 24
Rzut I pietra U2_pomieszczenia Biura Rekrutacji - zał. 7 pdf 860,7 2020.12.29 26
Wzór formularza oferty docx 39,3 2020.12.29 23
Wzór umowy - dostawy docx 36,9 2020.12.29 25

Pobierz wszystkie dokumenty