Szczegóły ogłoszenia

CRZP/200/2020/AZP

"Sukcesywna dostawa rozpuszczalników, kwasów, odczynników chemicznych, testów spektrofotometrycznych i pipet"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 773177-N-2020 pdf 392,7 2020.12.29 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 114,7 2020.12.29 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1a_Kalkulacja ceny xlsx 26,7 2020.12.29 29
1_Wzór oferty docx 276,2 2020.12.29 12
2_Specyfikacja techniczna doc 123,0 2020.12.29 29
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 29,4 2020.12.29 12
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 28,9 2020.12.29 12
5_Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.12.29 13
6_Wykaz dostaw doc 22,1 2020.12.29 12
7_Wzor_umowy docx 28,9 2020.12.29 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 582,0 2021.01.07 10

Pobierz wszystkie dokumenty