Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-751/20

"Usługa szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych AGH (w szczególności Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-751/20 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 106,4 2020.12.29 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 70,3 2020.12.29 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 54,5 2020.12.29 26
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 39,0 2020.12.29 32
Wykaz zrealizowanych usług doc 37,5 2020.12.29 27
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia doc 29,5 2020.12.29 24
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 27,9 2020.12.29 22
Wzór umowy docx 44,4 2020.12.29 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 50,5 2021.01.12 11
Informacja z otwarcia ofert doc 46,5 2021.01.12 13
NOWY Formularz oferty załącznik nr 1a doc 56,5 2021.01.04 22
NOWY Wzór umowy (załącznik nr 4a) doc 122,5 2021.01.04 20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 66,1 2021.01.08 18
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 751 2020 doc 234,0 2021.01.04 30

Pobierz wszystkie dokumenty