Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-740/20

"Dostawa serwera NAS dla WIMiR - KC-zp.272-740/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,7 2020.12.29 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 57,3 2020.12.29 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2021.02.12 17
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 58,1 2020.12.29 58
Wzór formularza oferty docx 24,0 2020.12.29 61
Wzór umowy - dostawy (1) docx 29,0 2020.12.29 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i powiadomienie o zmianach SIWZ I doc 240,0 2021.01.21 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2020.12.29 60
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,6 2021.01.21 49
Informacja o zmianie ogłoszenia II doc 223,0 2021.02.01 39
Informacja z otwarcia ofert doc 47,0 2021.02.12 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu pdf 68,9 2021.01.21 53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert II (wysłane do TED) pdf 68,9 2021.02.03 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 224,0 2021.01.21 64
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II doc 224,5 2021.02.03 34
Sprostowanie ogłoszenia - opublikowane w TED pdf 64,2 2021.02.05 27

Pobierz wszystkie dokumenty