Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-727/20

"usługa szkolenia w zakresie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy wg ISO 45001:2018 wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatów przez jednostkę certyfikującą - KC-zp.272-727/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 28,8 2020.12.29 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,6 2021.01.11 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 74,1 2020.12.29 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 27,5 2020.12.29 22
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 50,0 2020.12.29 21
Wzór_formularza_oferty_-_usługi doc 47,0 2020.12.29 23
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_(1) docx 29,7 2020.12.29 22
Wzór_umowy docx 33,5 2020.12.29 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 216,1 2021.01.07 24
Informacja o zmianie ogłoszenia1 docx 216,1 2021.01.11 29
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2021.01.11 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2021.01.11 19

Pobierz wszystkie dokumenty