Szczegóły ogłoszenia

ZP/37/2020

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 58,9 2020.12.28 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 71,1 2020.12.28 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 - Wzór oferty xls 499,0 2020.12.28 62
załącznik nr 2 - JEDZ zip 10,4 2020.12.28 38
załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust 1. pkt. 11 doc 44,5 2020.12.28 41
załącznik nr 4 - projekt umowy doc 112,0 2020.12.28 40
załącznik nr 5 - oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu docx 17,1 2020.12.28 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 31,8 2021.01.19 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,9 2021.02.09 22
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 25,2 2021.02.24 3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 80,1 2021.01.19 39
załącznik nr 4 - aktualny projekt umowy doc 112,0 2021.01.19 36

Pobierz wszystkie dokumenty