Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-48/20

"Obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto, Biographu mCT-X 4R SyngoVia oraz obsługa serwisowa systemu opisowego SyngoVia wraz z modernizacją"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-48-20 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020-OJS252-636809-pl pdf 143,8 2020.12.28 249

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-48-20 - Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 83,2 2021.01.08 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-48-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [ZMIANA] pdf 850,4 2020.12.28 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-48-20 - Formularz ofertowy Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ) xls 41,5 2020.12.28 64
ZP-271-48-20 - Informacja (Administrator Danych Osobowych) [Załącznik nr 4 do Umów głównych] pdf 48,7 2020.12.28 59
ZP-271-48-20 - Instrukcja Ochrony Radiologicznej (Załącznik nr 5 do Umowy) [Część nr 2] pdf 125,2 2020.12.28 63
ZP-271-48-20 - JEDZ xml 100,2 2020.12.28 64
ZP-271-48-20 - Opis przedmiotu zamówienia (część nr 1) [Załącznik nr 1A do SIWZ] [ZMIANA] pdf 348,1 2020.12.28 76
ZP-271-48-20 - Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2) [Załącznik nr 1B do SIWZ] [ZMIANA] pdf 283,3 2020.12.28 69
ZP-271-48-20 - Opis przedmiotu zamówienia (część nr 3) [Załącznik nr 1C do SIWZ] [ZMIANA] pdf 271,7 2020.12.28 71
ZP-271-48-20 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ) doc 46,0 2020.12.28 59
ZP-271-48-20 - Umowa (część postępowania nr 1) [Załącznik nr 4A do SIWZ] [ZMIANA] pdf 481,3 2020.12.28 71
ZP-271-48-20 - Umowa (część postępowania nr 2) [Załącznik nr 4B do SIWZ] pdf 491,6 2020.12.28 67
ZP-271-48-20 - Umowa (część postępowania nr 3) [Załącznik nr 4C do SIWZ] pdf 478,3 2020.12.28 68
ZP-271-48-20 - Umowa powierzenia danych osobowych (Załącznik nr 4D do SIWZ) [ZMIANA] pdf 383,9 2020.12.28 71
ZP-271-48-20 - Wykaz osób (Załącznik nr 7 do SIWZ) doc 34,5 2020.12.28 67
ZP-271-48-20 - Wykaz usług (Załącznik nr 6 do SIWZ) docx 16,1 2020.12.28 58
ZP-271-48-20 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 5 do SIWZ) doc 36,0 2020.12.28 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-48-20 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ pdf 712,5 2021.01.08 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-48-20 - Informacja z otwarcia ofert pdf 518,5 2021.01.26 41

Pobierz wszystkie dokumenty