Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/12/03/2020

"Przebudowa pomieszczeń IX piętra w budynku Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie - Etap II Pododdział Chorób Wewnętrznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 98,8 2020.12.28 117

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,8 2021.02.05 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 288,5 2020.12.28 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dec. lokalizacji celu publ. pdf 628,2 2020.12.28 63
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.12.28 65
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2020.12.28 65
Istotne postanowienia umowy doc 245,0 2020.12.28 86
IX_PB_ARCH 7z 18951,6 2020.12.28 96
IX_PB_ELEKTR 7z 5250,3 2020.12.28 72
IX_PB_KONSTR 7z 3392,5 2020.12.28 67
IX_PB_SANIT 7z 8965,8 2020.12.28 78
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 69
Klauzula informacyjna doc 70,0 2020.12.28 60
Opinia_sanitarna_9_p pdf 1051,9 2020.12.28 67
Pozwolenie na budowę dla etapu I i II pdf 242,3 2020.12.28 67
Przedmiar_bud_etap_II pdf 313,5 2020.12.28 87
Przedmiar_bud_etap_II .... ATH 58,5 2020.12.28 69
Przedmiar_ele_etap_II pdf 415,0 2020.12.28 75
Przedmiar_ele_etap_II.... ATH 95,5 2020.12.28 71
Przedmiar_GM_etap_II pdf 210,2 2020.12.28 67
Przedmiar_GM_etap_II .... ATH 17,8 2020.12.28 63
Przedmiar_sanit_etap_II pdf 255,2 2020.12.28 70
Przedmiar_sanit_etap_II .... ATH 36,9 2020.12.28 65
Przedmiar_wentylacja_etap_II pdf 243,8 2020.12.28 72
Przedmiar_wentylacja_etap_II.... ATH 36,5 2020.12.28 75
PW_Architektura 7z 12729,9 2020.12.28 105
PW_Elektryczne cz 2 7z 19056,7 2020.12.28 67
PW_Elektryczne cz1 7z 18473,8 2020.12.28 70
PW_GM 7z 2858,0 2020.12.28 72
PW_Instalacje sanitarne 7z 12699,6 2020.12.28 74
PW_Konstrukcja 7z 1815,6 2020.12.28 85
STWIOR 7z 16022,3 2020.12.28 78
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 28,7 2020.12.28 104
Wykaz osób rtf 36,6 2020.12.28 63
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 20,0 2020.12.28 67
Wzór harmonogramu rzeczowo finansowego xlsx 11,9 2020.12.28 70
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,9 2020.12.28 71
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.12.28 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ doc 28,0 2021.02.01 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 106,0 2021.02.01 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 52,5 2021.02.11 54
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,0 2021.02.01 84

Pobierz wszystkie dokumenty