Szczegóły ogłoszenia

ZP/35/2020

"Dostawa wyrobów medycznych rękawic diagnostycznych niejałowych, rękawic chirurgicznych bezlateksowych, lateksowych i ginekologicznych."

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 24,0 2020.12.28 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę doc 62,2 2020.12.28 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 -Wzór oferty XLS xls 101,5 2020.12.28 58
zał. nr 2 - JEDZ xml 126,5 2020.12.28 44
zał. nr 3 - oświadczenie_wyroby_medyczne docx 26,9 2020.12.28 44
zał. nr 4 - projket umowy doc 97,0 2020.12.28 47
zał. nr 5 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,9 2020.12.28 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ docx 36,4 2021.01.22 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,2 2021.02.10 16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 81,7 2021.01.22 33
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 81,3 2021.01.25 27
zał. nr 1 -Wzór oferty_modyfikacja. XLS xls 104,5 2021.01.22 38

Pobierz wszystkie dokumenty