Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/02/12/03/2020

"Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku dla CSKMSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,1 2020.12.28 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 234,5 2020.12.28 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2020.12.28 15
Formularz oferty wraz z wzorem formularza cenowego xls 175,0 2020.12.28 131
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 36,5 2020.12.28 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 16
Wzór umowy doc 205,5 2020.12.28 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 88,0 2021.01.26 2

Pobierz wszystkie dokumenty