Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/68/2020

"Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - powtórka"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 317,1 2020.12.28 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety).dot docx 69,1 2020.12.28 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 3 - formularz ofertowy docx 34,4 2020.12.28 33
zał. nr 5 - wzór umowy docx 49,0 2020.12.28 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia.dot docx 67,9 2020.12.28 19
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.dot docx 26,9 2020.12.28 20
zał. nr 4 - formularz cenowy doc 163,0 2020.12.28 89

Pobierz wszystkie dokumenty