Szczegóły ogłoszenia

CRZP/186/2020/AZP

"Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
627344-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,5 2020.12.24 110

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
013232-2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted_2 pdf 68,3 2021.01.13 26
634768-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted_1 pdf 74,4 2020.12.28 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 281,2 2020.12.24 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Oferta docx 333,4 2020.12.24 50
2_JEDZ zip 85,2 2020.12.24 36
3_Wykaz_robot docx 393,9 2020.12.24 37
4_Wykaz osób docx 408,8 2020.12.24 33
5_Oświadczenie grupa kapitałowa docx 320,5 2020.12.24 32
6_Oświadczenie o wykluczeniu docx 323,1 2020.12.24 34
7a_Wymogi_ubezpieczeniowe_dla_wykonawcy docx 347,2 2020.12.24 36
7_Wzór umowy po zmianie SIWZ_1 z dnia 08 01 docx 251,4 2020.12.24 56
8_Opis przedmiotu zamówienia docx 352,0 2020.12.24 59
_09-23_Decyzje administracyjne zip 51715,5 2020.12.24 38
_24-27_Informacje dotyczące projektu zip 1870,6 2020.12.24 59
_28-35_Przedmiary zip 5988,4 2020.12.24 83
_36-42_Załączniki zip 14408,8 2020.12.24 53
_43-50_Badania geotechniczne zip 14833,3 2020.12.24 33
_51_Modyfikacja siwz oraz odpowiedzi na pytania z poprzedniego przetargu docx 182,5 2020.12.24 58
_52_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 52 do 56 zip 8437,1 2020.12.24 47
_53_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 58 do 76 zip 44381,9 2020.12.24 38
_54_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 77 do 94 zip 34424,2 2020.12.24 48
_55_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 100 do 106 zip 2673,5 2020.12.24 44
_56_Odpowiedzi na pytania oraz zmiany SIWZ z poprzedniego postępowania zip 5863,4 2020.12.24 47
_57_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_pytania_2_4_5_6_7 zip 26121,0 2020.12.24 40
_58_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_zestaw_12_pyt_14-28_część_I zip 55814,0 2020.12.24 39
_59_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_zestaw_12_pyt_14-28_część_II zip 49196,8 2020.12.24 40
_60_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_zestaw_13_pyt_6 zip 975,5 2020.12.24 38
_61_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_Projekt_arch_ujednolicony_1 rar 67531,4 2020.12.24 40
_62_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_Projekt_arch_ujednolicony_2 rar 49736,9 2020.12.24 37
_63_Uzupełnienie dokumentacji projektowej_Projekt_arch_ujednolicony_3 rar 37726,8 2020.12.24 39
_64_Pismo_wody_polskie_zespol_gazowy pdf 108,7 2020.12.24 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana SIWZ_1 pdf 884,6 2021.01.08 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ_1 pdf 423,0 2021.01.08 41
Wyjaśnienie treści SIWZ_2 pdf 460,8 2021.01.13 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
002737-2021 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia simap_2 pdf 74,8 2021.01.08 39
177009-2020 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia simap_1 pdf 77,2 2020.12.24 66
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu_1 pdf 279,7 2021.01.08 70

Pobierz wszystkie dokumenty