Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/14/12/02/2020

"Dostawa sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla CSK MSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 304,5 2020.12.24 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61,8 2020.12.24 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.12.24 15
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,3 2020.12.24 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 243,0 2020.12.24 17
Wzór oferty XLS xls 260,0 2020.12.24 43
Wzór umowy komis dla zadania nr 6,8,9,10,11,12,13 doc 159,5 2020.12.24 17
Wzór umowy sukcesywna dostawa dla zadanie 1,2,3,4,5,7 doc 188,0 2020.12.24 19
Zadanie 6 docx 23,8 2020.12.24 19

Pobierz wszystkie dokumenty