Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.32.2020

"Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 1312,0 2020.12.23 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 123,6 2020.12.23 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 59,5 2020.12.23 23
Załącznik nr 2 - Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,5 2020.12.23 21
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ doc 185,0 2020.12.23 21
Załącznik nr 4 - Wzór umowy docx 79,6 2020.12.23 24
Załącznik nr 5 - Oświadczenia doc 28,5 2020.12.23 20
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 27,0 2020.12.23 20
Załącznik nr 7 - Formularz asortymentowo-cenowy xls 2053,0 2020.12.23 80
Załącznik nr 8 - Terminarz dostaw doc 33,5 2020.12.23 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania doc 272,5 2021.01.22 11

Pobierz wszystkie dokumenty