Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.7.2020

"„Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, montaż zakupionych tablic edukacyjnych na ścieżce przy rezerwacie przyrody Karsiborskie Paprocie – III postępowanie”"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 7140,4 2020.12.23 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ _ SA.270.2.7.2020 pdf 14380,8 2020.12.23 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
10.1_Pozwolenie na budowę pdf 1718,2 2020.12.23 63
10.2_Projekt budowlany pdf 6618,4 2020.12.23 69
10.3_Projekt wykonawczy pdf 7595,3 2020.12.23 77
10.4_STWiOR pdf 1672,0 2020.12.23 62
10.5_Badania geotechniczne pdf 1476,9 2020.12.23 58
10.6_Przedmiar robót pdf 96,6 2020.12.23 67
10.7_Mapa_demontaż i montaż tablic tiff 7723,1 2020.12.23 64
10.8_Projekt wykonawczy_zmiany pdf 1257,9 2020.12.23 72
Informacja z sesji otwarcia ofert_SA.270.2.7.2020 pdf 408,1 2021.01.19 55
Odpowiedź na pytanie pdf 227,8 2021.01.08 63
Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa pdf 156,4 2020.12.23 69
Załącznik nr 11_Regulamin Platformy Portalu e-Usług SMARTPZP pdf 119,4 2020.12.23 62
Załącznik nr 1_Wzór_Formularz oferty doc 196,5 2020.12.23 67
Załącznik nr 2_Wzór_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 174,5 2020.12.23 57
Załącznik nr 3_Wzór_Oświadczenie o spełnieniu warunków doc 175,0 2020.12.23 59
Załącznik nr 4_Wzór_Zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 168,6 2020.12.23 59
Załącznik nr 5_Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 167,4 2020.12.23 66
Załącznik nr 6_Wykaz osób doc 171,3 2020.12.23 57
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 337,5 2020.12.23 60
Załącznik nr 8_Wzór_Oświadczenie o przynależności lub braku doc 169,9 2020.12.23 60
Załącznik nr 9 _Wzór_Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 169,5 2020.12.23 62

Pobierz wszystkie dokumenty