Szczegóły ogłoszenia

ZP/PN-16/2020

"Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. "

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

                     

Brak dokumentów do pobrania