Szczegóły ogłoszenia

KA-2/118/2020

"Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj"."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,3 2020.12.22 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,6 2020.12.22 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) zip 56676,3 2020.12.22 79
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) bez uszkodzonych plików zip 56676,3 2021.01.04 45
ad2_rzut wentylacja pdf 305,0 2021.01.14 14
ad9_EKSPERTYZA BUDYNEK CEBEA - wyciąg pdf 1078,1 2021.01.14 16
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2020.12.22 33
Formularz ofertowy doc 29,9 2020.12.22 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2020.12.22 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 22,6 2020.12.22 30
Wykaz osób doc 37,0 2020.12.22 32
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.12.22 38
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy doc 272,5 2020.12.22 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2020.12.22 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,6 2021.01.14 19
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.01.2021. doc 23,0 2021.01.21 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja techniczna dot.pliku zip doc 18,2 2021.01.04 35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 188,3 2021.01.04 30
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,9 2021.01.04 35

Pobierz wszystkie dokumenty