Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-77-2020

"Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania