Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/23/11/01/2020

"Zakup usługi w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie Radom pdf 106,8 2020.12.21 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 236,0 2020.12.21 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny plan higieny rar 4913,1 2020.12.21 76
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.12.21 67
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 287,0 2020.12.21 67
Klauzula informacyjna doc 53,5 2020.12.21 67
Opis_przedmiou_zamówienia doc 76,5 2020.12.21 74
Wykaz pomieszczeń do sprzątania_Poliklinika Radom xls 75,0 2020.12.21 74
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 71,5 2020.12.21 70
Wzór umowy doc 183,0 2020.12.21 68
Załącznik ze wskazaniem osoby nadzorująco - kontrolującej doc 32,5 2020.12.21 74
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.12.21 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 105,0 2021.01.12 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2021.01.25 47

Pobierz wszystkie dokumenty