Szczegóły ogłoszenia

ZP/27/2020

"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostepnieniem kontenerów"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 24,5 2020.12.16 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura pełna doc 69,6 2020.12.16 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał nr 1 - Wzór oferty na dostawy doc 30,3 2020.12.16 23
zał nr 2 - JEDZ xml 127,2 2020.12.16 29
zał. nr 3 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 26,8 2020.12.16 24
zał. nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,8 2020.12.16 29
zał. nr 5 - wykaz usług docx 25,3 2020.12.16 27
zał. nr 6 - projekt umowy doc 130,5 2020.12.16 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 26,4 2021.01.11 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,7 2021.01.11 11
zał. nr 6 - projekt umowy_modyfikacja doc 131,0 2021.01.11 10

Pobierz wszystkie dokumenty