Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-75/A/20

"Dostawa modułu platformy żyroskopowej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2020.12.15 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,4 2020.12.15 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.12.15 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,5 2020.12.15 31
Projekt umowy doc 72,0 2020.12.15 31
Protokól odbioru doc 40,0 2020.12.15 27
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2020.12.15 27

Pobierz wszystkie dokumenty