Szczegóły ogłoszenia

ZP/18/2020

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 56,6 2020.12.02 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,8 2020.12.02 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 wzór oferty xls 479,0 2020.12.02 150
zał. nr 2 - JEDZ xml 126,3 2020.12.02 92
zał. nr 3 - oświadczenie_wyroby_medyczne docx 24,2 2020.12.02 78
zał. nr 4 - projket umowy doc 98,0 2020.12.02 85
zał. nr 5 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,8 2020.12.02 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 33,1 2020.12.28 98

Pobierz wszystkie dokumenty