Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-503/20

"dostawa komory klimatycznej wraz z jednostką sterującą - KC-zp.272-503/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 113,5 2020.12.02 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 56,6 2020.12.02 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2021.01.04 7
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2020.12.02 61
Wzór formularza oferty doc 27,0 2020.12.02 54
Wzór umowy - dostawy doc 29,8 2020.12.02 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,4 2020.12.02 58
Informacja_z_otwarcia_ofert 503 docx 23,8 2021.01.04 10

Pobierz wszystkie dokumenty