Szczegóły ogłoszenia

ZP/61/2020

"Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 355,3 2020.12.01 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę - ZP-61-2020 doc 259,5 2020.12.01 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.12.01 42
Załącznik nr 1 - pakiety zip 192,1 2020.12.01 79
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy-pakiety doc 63,0 2020.12.01 51
Załącznik nr 3 -Jednolity europejski dokument zamówienia doc 244,0 2020.12.01 41
Załącznik nr 4 - wzór umowy docx 39,7 2020.12.01 38
Załącznik nr 4A - wzór umowy depozytowej docx 24,3 2020.12.01 34
Załącznik nr 4B - wzór umowy użyczenia docx 18,9 2020.12.01 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ - I doc 21,4 2020.12.22 21
Wyjaśnienie treści SIWZ - II doc 19,7 2020.12.22 20
Wyjaśnienie treści SIWZ - III doc 20,0 2020.12.22 18
Wyjaśnienie treści SIWZ - IV doc 20,7 2020.12.22 17
Wyjaśnienie treści SIWZ - V doc 22,6 2020.12.22 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2021.01.04 11

Pobierz wszystkie dokumenty