Szczegóły ogłoszenia

143/2020

"Usługi obsługi serwisowej przeglądów, napraw sprzętu, aparatów i sprzętu medycznego, produkcji SIEMENS na okres 36m-cy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,0 2020.11.27 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,7 2020.12.21 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,2 2020.11.27 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.11.27 43
Formularz cenowy xlsx 13,3 2020.11.27 50
Formularz oferty-zmieniony 16.12.2020 r. xlsx 58,1 2020.11.27 46
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2020.11.27 42
Projekt umowy docx 41,3 2020.11.27 47
Wykaz osób docx 17,6 2020.11.27 45
Wykaz usług docx 17,8 2020.11.27 44
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 224,8 2020.11.27 46
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 31,0 2020.11.27 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22,4 2020.12.16 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 38,4 2020.12.16 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2021.01.04 12

Pobierz wszystkie dokumenty