Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.6.2020

"Stworzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 60,1 2020.11.20 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 282,6 2020.12.02 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 79,6 2020.11.20 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 pdf 239,7 2020.12.02 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 pdf 465,0 2020.11.25 45

Pobierz wszystkie dokumenty