Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-614/20

"Dostawa 24 zestawów gogli do wirtualnej rzeczywistości dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 267,9 2020.11.20 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 300,1 2020.11.20 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 262,6 2020.11.20 16
Espd-request - KC-zp.272-614-20 xml 138,2 2020.11.20 15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2020.11.20 16
Wzór formularza oferty doc 263,5 2020.11.20 17
Wzór umowy - dostawy doc 268,7 2020.11.20 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 451,6 2020.11.25 11

Pobierz wszystkie dokumenty