Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-631/20

"Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WGGiŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,8 2020.11.20 21

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie oz mianie ogłoszenia doc 24,5 2020.12.24 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,2 2020.11.20 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2020.11.20 66
Espd-request - KC-zp.272-631-20 xml 138,1 2020.11.20 64
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-631-20 doc 220,5 2020.12.21 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2020.11.20 66
Wzór formularza oferty doc 30,3 2020.11.20 72
Wzór umowy - dostawy doc 31,4 2020.11.20 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,9 2020.12.21 23
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2021.01.07 16
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2020.12.24 20

Pobierz wszystkie dokumenty