Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-631/20

"Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WGGiŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,8 2020.11.20 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,2 2020.11.20 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2020.11.20 10
Espd-request - KC-zp.272-631-20 xml 138,1 2020.11.20 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2020.11.20 10
Wzór formularza oferty doc 30,3 2020.11.20 10
Wzór umowy - dostawy doc 31,4 2020.11.20 10

Pobierz wszystkie dokumenty