Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/84/2020

"Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2020.11.20 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,8 2020.11.20 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2020.11.20 12
Formularz ofertowy doc 59,0 2020.11.20 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,9 2020.11.20 11
wzor umowy docx 46,0 2020.11.20 15

Pobierz wszystkie dokumenty