Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-608/20

"dostawa laptopów: 1 sztuka dla MS i 1 sztuka dla WEAIiIB. KC-zp.272-608/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,2 2020.11.18 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 175,5 2020.11.18 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2020.11.18 19
JEDZ doc 221,5 2020.11.18 21
Wzór formularza oferty doc 27,3 2020.11.18 20
Wzór umowy - dostawy doc 31,8 2020.11.18 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,9 2020.11.18 21

Pobierz wszystkie dokumenty