Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-597/20

"Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Centrum Rozwiązań Informatycznych (pok. 507) - KC-zp. 272-597/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 118,6 2020.11.17 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 70,7 2020.11.17 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.11.17 13
JEDZ docx 88,5 2020.11.17 15
Szczegółowy opis zamawianych mebli oraz wyposażenia doc 261,5 2020.11.17 41
Wzór formularza oferty docx 33,4 2020.11.17 17
Wzór umowy - dostawy docx 30,3 2020.11.17 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 213,5 2020.11.17 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2020.11.17 14

Pobierz wszystkie dokumenty