Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2020

"Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 115,0 2020.11.16 119

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie doc 554,0 2020.11.24 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 758,0 2020.11.16 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 139097,5 2020.11.16 161
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 535,6 2020.11.16 41
Formularz oferty doc 572,0 2020.11.16 60
Harmonogram pielegnacji ods 12,3 2020.11.16 58
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 551,0 2020.11.16 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 597,0 2020.11.16 45
Projekt umowy doc 715,5 2020.11.16 59
STWIOR zip 2724,9 2020.11.16 72
Wykaz robót budowlanych doc 555,5 2020.11.16 57
Wykaz osób doc 561,5 2020.11.16 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 550,0 2020.11.16 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 550,5 2020.11.24 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 doc 536,1 2020.11.18 110
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 10 doc 535,0 2020.11.27 44
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 11 doc 534,7 2020.12.01 28
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 12 doc 536,8 2020.12.01 30
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 13 doc 533,7 2020.12.03 11
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 14 doc 534,8 2020.12.01 28
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 15 doc 3998,5 2020.12.01 28
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 16 doc 533,6 2020.12.01 29
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 18 doc 536,0 2020.12.03 11
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 19 doc 533,9 2020.12.03 12
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 doc 532,4 2020.11.19 91
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 20 doc 534,0 2020.12.03 11
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 21 doc 533,6 2020.12.03 10
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 22 doc 533,7 2020.12.03 13
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 23 doc 533,8 2020.12.03 13
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 25 doc 534,7 2020.12.03 3
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 26 doc 534,2 2020.12.03 3
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 doc 532,4 2020.11.23 69
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 doc 533,6 2020.11.24 69
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 doc 533,4 2020.11.24 55
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 doc 535,1 2020.11.24 52
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7 doc 534,5 2020.11.24 58
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8 doc 533,8 2020.11.25 56
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9 doc 533,7 2020.11.27 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
karty techniczne zip 201895,0 2020.11.24 77
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 532,7 2020.11.24 76
Pozwolenie na budowę pdf 1990,3 2020.12.01 21
Projekt wykonawczy zip 149546,8 2020.11.24 66
Rys - II Etpa Pumptruck i SkatePark do odpowiedzi nr 4 pdf 852,7 2020.11.24 56
Rys - Przekrój przez górke widokową pdf 128,2 2020.12.01 23

Pobierz wszystkie dokumenty